ಅಪ್ಪ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ, ಮಗ ಪಾಕ್ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ: ಇದು ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆ..!

ಪಾಕ್ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಹಮೂದ್ ನವಾಜ್ ಯಾವತ್ತೂ ತಂದೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

  • News18
  • |
First published: