ಕೂದಲು ಬೋಳಿಸಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು!; ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಹೆಂಡತಿ

ಆಫೀಸ್ ಟ್ರಿಪ್​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಟ ನಡೆಸಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ

First published: