Royal Wedding: ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ 4 ಕೆಜಿ, ಬೆಲೆ 7 ಸಾವಿರ.. ಮದುವೆ ಯಾರದ್ದು ಹೇಳಿ?

Royal Wedding : ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ 7 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಮಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ 7 ಪುಟಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

First published: