Puff Snake: ಗ್ಯಾಸ್​​ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಹಾವಿದು! ವಿಷವೆಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಟುವುದಿಲ್ಲ

Snake: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳ ವಿಷ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಾವು ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಹಾವಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ. ಅಂದಹಾಗೆಯೇ ಈ ಹಾವಿನ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ ವಿಷವಲ್ಲ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಲ.

First published: