Alcohol: ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾಹಿತಿ

40 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

First published: