Toothiest Mouth: ಈ ಮೀನಿಗೆ 555 ಹಲ್ಲು, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೀಳುತ್ತೆ 20 ಹಲ್ಲು

ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಿ. ಈ ಮೀನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 555 ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 20 ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ 20 ಹೊಸ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಲ್ಲುಗಳು ನಡುವೆ ಸಿಲುಕುವ ಜೀವಿ, ಬದುಕಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ.

First published: