Viral Photos: ಅದೇನು ಧೈರ್ಯ ಗುರು! ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ

ಅಮೆರಿಕದ ನೆಬ್ರಸ್ಕಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೊನೊವಿ ಗ್ರಾಮವು ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.

First published: