Village of Bachelors: ಬ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ, ಒಂಟಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ

Village of Bachelors: ಈ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಪಂಚಾಯತ್​ನವರೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಏನದು?

First published: