Unconventional Food: ಹಾವು, ಮಿಡತೆ, ಮಂಗ, ನಾಯಿ, ಹಲ್ಲಿ, ಬಾವಲಿ ಇವರ ಫೇವರೆಟ್ ಆಹಾರ! ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ!

Nigerians Food: ನೈಜೀರಿಯಾದವರು ನಾಯಿ, ದನದ ಮಾಂಸ, ಹಾವು, ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನೈಜಿರಿಯಾದವರು ಸೇವಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಆಹಾರಗಳ  ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: