ಸೆಕ್ಸ್ ​​​ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಶಬ್ಧ ಮಾಡಿದ ದಂಪತಿ; ನೆರೆಹೊರೆಯರಿಂದ ದೂರು ದಾಖಲು

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನದರೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರ ಕಿತಾಪತಿ ನೆರಮನೆಯವರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದೆ.

First published: