ಮಗನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ ತಾಯಿ; ಶೀಘ್ರವೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮದುವೆ!

ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ತತೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅಮ್ಮ-ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಮಹಿಳೆ.

First published: