Mermaid: ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಈಕೆ!

ಎಮಿಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಗುಗ್ಲಿಲ್ಮೊ, 32 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚತಾರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: