ಪಾನಸಾನಿಕ್​ ಜಾಹಿರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿರತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್...ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ ಮಾಡೆಲ್!

Jessica Leidolph: ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡೆಲ್​ಗಳು, ನಟಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಲೈಡಾಲ್ಫ್(Jessica Leidolph) ಎಂಬಾಕೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತದ ಪ್ರಾಣಿ ಆಶ್ರಯ ತಾಣದ ಎರಡು ಚಿರತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

First published: