ಬೆಸ್ಟ್​ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಗನ ಜೊತೆ 36 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್; ಮದುವೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಬಾಲಕ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಡ. ಆದರೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ? ಹೀಗೊಂದು ಘಟನೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

First published: