Conversion to Islam: ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ಮಾಡೆಲ್! ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಫೋಟೋ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೆರಿನ್ ಅಲ್ ಹೈಮರ್ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿರಿನ್ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

First published: