Crime: ನಾಯಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ 21 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ!

ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು- ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

First published: