ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗ, ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಲೇ ಇಲ್ಲ...ಕೊನೆಗೆ ವೈದ್ಯರೇ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು

ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಶ್ನವು ಊದಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೋಗಿ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

First published: