ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ; ಮಾಲೀಕ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತಾ?

ಚೆವಾನ್ಸ್ ಸ್ಮಿತ್ (24) ಎಂಬಾತ  8 ತಿಂಗಳ ಪಿಟ್ ಬುಲ್ ಜಾತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಶ್ವಾನದ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ

First published: