Village Story: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‌ನ‌ ಸೈನಿಕರ ಗ್ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಏನೂ ಮುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ!

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈನಿಕರ ವಂಶಸ್ಥರ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿಶೇಷಗಳಿವೆ.

  • News18 Kannada
  • |
  •   | Himachal Pradesh, India
First published: