Smokeless Stove: ಗೃಹಿಣಿಯರ ನೋವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಒಲೆ!

ಪರಿಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NIRI) ನಿರ್ಧೂರ್ ಚುಲ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

First published: