ಸೆಕ್ಸ್ ಟೇಪ್​ನಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾದವಳು.. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇವಳಷ್ಟು ಮಾದಕ ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲವಂತೆ!

ಕಿಮ್​ ಕರ್ದಾಷಿಯನ್​ ವಿಶ್ಚ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹಾಟ್​​ ಮಾಡೆಲ್​ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಆಕೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿಲಿಯನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.

First published: