India: ಕಿಸ್ ಮಾಡಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ! ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ

Kiss: ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಎಂದರೆ ತುಟಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ. ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚುಂಬನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚುಂಬನದ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜನರು ಚುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು.

First published: