Indira Gandhi Death Anniversary: ಹೇಗಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ? ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Indira Gandhi Death Anniversary: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು, ದೇಶದ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ...

First published: