Women Politicians: ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಹಿಳಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿವರು

Cute Politicians: ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

First published: