Bomb Shelter: ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿ-ಕಾರು ಮಾರಾಟ

ಉಕ್ರೇನ್ನ ಡೊನ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕುಗಳು, 22 ತಿಂಗಳ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತು 9 ತಿಂಗಳ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಗಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

First published:

 • 17

  Bomb Shelter: ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿ-ಕಾರು ಮಾರಾಟ

  ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡಾ ಗಿರಿ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಡೊನ್ಬಾಸ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  Bomb Shelter: ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿ-ಕಾರು ಮಾರಾಟ

  ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಬಯಸದ ಸಹಾಯಕ ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಮಾರಿದ್ದಾನೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  Bomb Shelter: ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿ-ಕಾರು ಮಾರಾಟ

  ನ್ಯೂಸ್ 18 ರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಮಾರ್, ಅವರು ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  Bomb Shelter: ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿ-ಕಾರು ಮಾರಾಟ

  ನಾನು ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 80 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬಯಸದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶೆಲ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಮಾನವ ಕಾರಿಡಾರ್ ತೆರೆಯಲು ನಾನು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  Bomb Shelter: ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿ-ಕಾರು ಮಾರಾಟ

  ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯವು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಳಾಂತರದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  Bomb Shelter: ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿ-ಕಾರು ಮಾರಾಟ

  ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ವಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೃಗಾಲಯವು ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಆವರಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  Bomb Shelter: ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿ-ಕಾರು ಮಾರಾಟ

  ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಉಕ್ರೇನ್ ನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

  MORE
  GALLERIES