IAS-IPS Family: ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಐಎಎಸ್, ಒಬ್ಬರು ಐಪಿಎಸ್! ಇವರ ಕಥೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್

IAS-IPS Family: ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮವಿತ್ತು. ಈ ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಪೋಷಕರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದರು.

First published: