ಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಆತನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಪತ್ನಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮುಂದೆ?

ಜೇಡ್ ಪೇನ್ ಅವರ ಪತಿ ಡೇನಿಯಲ್ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದನಂತರ 2009ರಲ್ಲಿ ವಿರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆಸಿ IPF ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.

First published:

 • 15

  ಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಆತನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಪತ್ನಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮುಂದೆ?

  ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲಕ ಜೇಡ್ ಪೇನ್ ಅವರ ಪತಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು IPF ಕೇಂದ್ರ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

  MORE
  GALLERIES

 • 25

  ಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಆತನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಪತ್ನಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮುಂದೆ?

  ಜೇಡ್ ಪೇನ್ ಅವರ ಪತಿ ಡೇನಿಯಲ್ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದನಂತರ 2009ರಲ್ಲಿ ವಿರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆಸಿ IPF ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 35

  ಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಆತನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಪತ್ನಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮುಂದೆ?

  ಪತಿ ಸತ್ತ 2 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಜೇಡ್ ಪೇನ್ ಅದೇ ವಿರ್ಯ ಬಳಸಿ ತಾಯಿಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ IPF ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪತಿಯ ವಿರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ IPFಕೇಂದ್ರ ಆಕೆಯ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 45

  ಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಆತನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಪತ್ನಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮುಂದೆ?

  ಡೇನಿಯಲ್ ಸಾಯುವುದನ್ನು ಮುನ್ನ ಅವರ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ IPF ಕೇಂದ್ರ ಜೇಡ್ ಪೇನ್ ಅವರ ಕೋರಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಡೇನಿಯಲ್ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಜೇಡ್ ಪೇನ್ಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 55

  ಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಆತನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಪತ್ನಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮುಂದೆ?

  IPF ಕೇಂದ್ರದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಜೇಡ್ ಪೇನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೆರಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆಕೆಯ ಮನವಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ಜೇಡ್ ಪೇನ್ ಇದರಿಂದ ಜಯಗಳಿಸುತ್ತಾಳಾ? ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES