Banned Product Used In India: ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ

ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

First published: