ಭುವನ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಏಂಜಲಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಿಯಮ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಭುವನ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು 2012ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆ ನಿಯಮ ಯಾವುದು? ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಏಜಂಲಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಈ ಗ್ಯಾಲರಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ.

  • News18
  • |
First published: