ಬಾಯ್​ಫ್ರೆಂಡ್​ ಹತ್ತಿರವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ!

ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಸಂಗಾತಿ ಹತ್ತಿರವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

First published: