ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದರೆ 43 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ! ಖ್ಯಾತ ಫುಟ್​ಬಾಲ್ ತಾರೆಯ ಹಣೆಬರಹ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಡೆಲ್

Natalie Andreani says: ಫುಟ್​ಬಾಲ್​ ತಾರೆಯ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಅಸಭ್ಯ ಘಟನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿಯು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಈ ಫುಟ್​ಬಾಲ್ ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ

First published: