ಇದು ಅವನು ಅವಳಾದ ಕಥೆ!; ಅದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಜಿ WWE ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್!

Former WWE superstar Gabbi Tuft: ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಸಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ 2012ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ wwe ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು.

First published: