ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ-ಯವತಿ ಸೆಕ್ಸ್; ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತಾ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರು 39 ವರ್ಷ ಅಂಬರ್ ಗೊಮ್ಲಿ ಮತ್ತು 39 ವರ್ಷದ ಮೆಕ್ಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

First published: