ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನ ರಕ್ತ ಇವರಿಗೆ ಫೇವರೇಟ್​!; ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇಶದ ಜನರು?

ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಆದರೆ ಯಾಕಾಗಿ ಹಾವಿನ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗೋವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ.

First published: