Fantasy Coffins: ಇಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಶೂ, ವಿಮಾನದಂತ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ! ಸತ್ತವರ ಲಾಸ್ಟ್‌ ಜರ್ನಿಯೂ ಸಖತ್ತಾಗೇ ಇರಬೇಕಂತೆ!

ಕೆಲವರು ಸಾಯುವಾಗ ತಮ್ಮ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

First published:

 • 18

  Fantasy Coffins: ಇಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಶೂ, ವಿಮಾನದಂತ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ! ಸತ್ತವರ ಲಾಸ್ಟ್‌ ಜರ್ನಿಯೂ ಸಖತ್ತಾಗೇ ಇರಬೇಕಂತೆ!

  ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಘಾನಾ  ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕಪ್ಪಿನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 28

  Fantasy Coffins: ಇಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಶೂ, ವಿಮಾನದಂತ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ! ಸತ್ತವರ ಲಾಸ್ಟ್‌ ಜರ್ನಿಯೂ ಸಖತ್ತಾಗೇ ಇರಬೇಕಂತೆ!

  ಈ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೇನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 38

  Fantasy Coffins: ಇಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಶೂ, ವಿಮಾನದಂತ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ! ಸತ್ತವರ ಲಾಸ್ಟ್‌ ಜರ್ನಿಯೂ ಸಖತ್ತಾಗೇ ಇರಬೇಕಂತೆ!

  ಘಾನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸತ್ತಾಗ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತಹ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 48

  Fantasy Coffins: ಇಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಶೂ, ವಿಮಾನದಂತ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ! ಸತ್ತವರ ಲಾಸ್ಟ್‌ ಜರ್ನಿಯೂ ಸಖತ್ತಾಗೇ ಇರಬೇಕಂತೆ!

  ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ, ಸ್ಥಾನ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 58

  Fantasy Coffins: ಇಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಶೂ, ವಿಮಾನದಂತ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ! ಸತ್ತವರ ಲಾಸ್ಟ್‌ ಜರ್ನಿಯೂ ಸಖತ್ತಾಗೇ ಇರಬೇಕಂತೆ!

  ಘಾನಾದ ಜನರು ಸತ್ತವರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 68

  Fantasy Coffins: ಇಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಶೂ, ವಿಮಾನದಂತ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ! ಸತ್ತವರ ಲಾಸ್ಟ್‌ ಜರ್ನಿಯೂ ಸಖತ್ತಾಗೇ ಇರಬೇಕಂತೆ!

  ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ಬಳಸುವ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್​ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವ ಈ ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಖತ್​ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 78

  Fantasy Coffins: ಇಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಶೂ, ವಿಮಾನದಂತ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ! ಸತ್ತವರ ಲಾಸ್ಟ್‌ ಜರ್ನಿಯೂ ಸಖತ್ತಾಗೇ ಇರಬೇಕಂತೆ!

  ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಬಾಟಲಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟರೆ ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಈ ಫೋಟೋ.

  MORE
  GALLERIES

 • 88

  Fantasy Coffins: ಇಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಶೂ, ವಿಮಾನದಂತ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ! ಸತ್ತವರ ಲಾಸ್ಟ್‌ ಜರ್ನಿಯೂ ಸಖತ್ತಾಗೇ ಇರಬೇಕಂತೆ!

  ಮೀನಿನ ಆಕಾರದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಘಾನಿಯನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಹೀಗೇ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ವೈರಲ್​ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.

  MORE
  GALLERIES