Insects in the Environment: ಚಿಕ್ಕ ಕೀಟ ಅಂತ ಕೊಲ್ಲದಿರಿ, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇವುಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಇದೆ!

ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಹ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

First published: