ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಂಬಳ; ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಹೀಗೊಂದು ಆಫರ್

ಪ್ರಪಂಚ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದು  ಇಂತಹದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ  1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿದೆಯಂತೆ!

First published: