Crocodile Evolution: ಮೊಸಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ, ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ಯಾ? ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ತಜ್ಞರು

ಭೂಮಿಯ ಜೀವಿಗಳ ವಿಕಾಸದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೊಸಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹವಾಮಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಐಸ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟವು ಮೊಸಳೆಯ ವಿಕಸನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

First published:

 • 17

  Crocodile Evolution: ಮೊಸಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ, ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ಯಾ? ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ತಜ್ಞರು

  ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವಯ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊಸಳೆಗಳ  ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಒಗಟಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹವಾಮಾನವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಅಥವಾ ಸಾಗರಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  Crocodile Evolution: ಮೊಸಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ, ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ಯಾ? ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ತಜ್ಞರು

  ಕೆನಡಾದ ಮೆಕ್‌ಗಿಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು ಕಳೆದ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಮೊಸಳೆಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಜೀನ್ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ, ಸಾಗರಗಳ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು.

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  Crocodile Evolution: ಮೊಸಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ, ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ಯಾ? ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ತಜ್ಞರು

  ಮೆಕ್‌ಗಿಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್, ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ  ಮತ್ತು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಜೋಸ್ ಅವಿಲಾ ಸೆರ್ವಾಂಟೆಸ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೊಸಳೆಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಮಳೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಐಸ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದಾಗ, ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಐಸ್ ಶೀಟ್ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಸಾಗರಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು 100 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  Crocodile Evolution: ಮೊಸಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ, ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ಯಾ? ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ತಜ್ಞರು

  ಇದು ಮೊಸಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪನಾಮ ಮೂಲಕ ಜೀನ್‌ಗಳ ಹರಿವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಸಳೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಈಜುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಲಿಗೇಟರ್‌ಗಳ ಹವಾಮಾನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಹವಾಮಾನದ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಐಸ್ ಏಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಲಿಗೇಟರ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊಸಳೆಗಳು ಅವನತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  Crocodile Evolution: ಮೊಸಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ, ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ಯಾ? ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ತಜ್ಞರು

  ಇದರ ನಂತರ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಜೀನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಯುಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್‌ಗಿಲ್‌ನ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾರ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಮೊಸಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಐಸ್ ಏಜ್ ಹಿಮನದಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  Crocodile Evolution: ಮೊಸಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ, ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ಯಾ? ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ತಜ್ಞರು

  ಹಿಮಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮೊಸಳೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಎಷ್ಟು ಸಹಿಷ್ಣುವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೊಸಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  Crocodile Evolution: ಮೊಸಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ, ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ಯಾ? ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ತಜ್ಞರು

  ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಆನುವಂಶಿಕ ವಿಕಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ಪನಾಮದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮೊಸಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು.

  MORE
  GALLERIES