Viral News: ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಂತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿ

ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂತೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

First published: