Photos: ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾದ್ಯ! ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾವ ದೇಶದ್ದು ಗೊತ್ತಾ?

ದೇಶದ ಆಹಾರವು ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ 10 ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

First published: