Viral News: ಈ ಪಾದ್ರಿಗೆ 4 ಪತ್ನಿಯರು, 16 ಮಕ್ಕಳು: ಆದ್ರೂ ಈತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ 3 ಮದುವೆ ಆಗುವ ಆಸೆಯಂತೆ!

ಕಾಂಗೋದ ಚರ್ಚ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಚಿರಹುಜಾ ಜಗಾಬೆ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಏಳು ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆಸೆಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಾದ್ರಿಗೆ 4 ಜನ ಪತ್ನಿಯರು ಮತ್ತು 16 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

First published: