Viral Story: ಗಂಡನಿಗೆ 24, ಹೆಂಡತಿಗೆ 61 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.. ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿ!

First child: ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರೋಮ್ ನಗರದವರು, ಅಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆರಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

First published: