Chardham Yatra: ಉತ್ತಾರಾಖಾಂಡ್​ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಬುಕ್​ ಮಾಡ್ಬೋದು!

ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

First published:

 • 17

  Chardham Yatra: ಉತ್ತಾರಾಖಾಂಡ್​ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಬುಕ್​ ಮಾಡ್ಬೋದು!

  ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  Chardham Yatra: ಉತ್ತಾರಾಖಾಂಡ್​ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಬುಕ್​ ಮಾಡ್ಬೋದು!

  ನೀವು ಚಾರ್‌ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚಾರ್ಧಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರಾಖಾಂಡಾದಲ್ಲಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  Chardham Yatra: ಉತ್ತಾರಾಖಾಂಡ್​ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಬುಕ್​ ಮಾಡ್ಬೋದು!

  ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರಂದು ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  Chardham Yatra: ಉತ್ತಾರಾಖಾಂಡ್​ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಬುಕ್​ ಮಾಡ್ಬೋದು!

  ನೀವು ಚಾರ್‌ಧಾಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಚಾರ್‌ಧಾಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  Chardham Yatra: ಉತ್ತಾರಾಖಾಂಡ್​ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಬುಕ್​ ಮಾಡ್ಬೋದು!

  ಈ ಬಿರುಕುಗಳು ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  Chardham Yatra: ಉತ್ತಾರಾಖಾಂಡ್​ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಬುಕ್​ ಮಾಡ್ಬೋದು!

  10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೂ ಹಲವು ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಬಿರುಕುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  Chardham Yatra: ಉತ್ತಾರಾಖಾಂಡ್​ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಬುಕ್​ ಮಾಡ್ಬೋದು!

  ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಂದು ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

  MORE
  GALLERIES