Conversion Therapy: ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಕೆನಡಾ! ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

First published: