Breast milk: ಎದೆಹಾಲಿನಿಂದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ!

30 ವರ್ಷದ ಹಾಥಾರ್ನ್ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಕಿ ಆದ ಹಾಥಾರ್ನ್ ಎದೆಹಾಲು ಬಳಸಿ ದುಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾಳೆ.

First published: