'ರಣ್ದೀಪ್' ಆದ್ರಾ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ದೀಪಿಕಾ? ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ `ರಾಮ್ ಲೀಲಾ' ಜೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ?

First published: