Bizarre Foods: ಈ 10 ಕೀಟಗಳು ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಹಾರವಂತೆ, ಯಪ್ಪಾ ಏನೇನೆಲ್ಲಾ ತಿಂತಾರಪ್ಪಾ!

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನಾವು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮತ್ತು UN ಸಹ ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

First published: