Bird Migration: ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ವಲಸೆಬಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಈ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಸ್​ ನೋಡಿ

ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾದೊಡನೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ವಲಸೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ.

First published: