Nail: ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕು ಒಂದು ಸಮಯವಿದೆ.. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?

ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕೃತಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಗುರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.

First published: