Viral Photo: ಇದು ಕೊಚ್ಚೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಹರಿದ ಶೂ ಅಲ್ಲ! ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್​ ಶೂ

Balenciaga Torn Shoes: ಬಾಲೆನ್ಸಿಯಾಗ ಶೂಗಳನ್ನು 'ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸ್ನೀಕರ್' ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರಿದಿರುವ ನೂರು ಜೋಡಿ ಶೂಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

First published: